25.09.2018 |

Muntansıriye Medresesi ve Üniversitesi - Bağdat

Döneminin üniversitesi konumunda olan Muntasiriye Medresesi Bağdat'ta Dicle kenarında yer alır. Halife Mustansır tarafından 1233 yılında inşa ettirilmiştir. Hem Osmanlı Dönemi'nde hem de Irak Cumhuriyeti zamanında defalarca onarılmıştır. Pek çok edebi ve el yazması esere ev sahipliği yapmaktadır.

Giriş eyvanının karşısındaki eyvan mescid haline getirilmiştir. Zemin katta ve birinci katta muhtelif büyüklükte öğrenci odalan bulunur.

Dört Sünnî mezhebin her biri için bölümlerin yer aldığı yapının dikdörtgen planlı ve tuğladan inşa edilmiş eyvanları, odaları ve koridorları yine dikdörtgen bir avluyu çevreliyordu.

Medresenin süslemesine büyük önem verilmiştir. iç ve dış cephelerde tuğla örgü dizisine bağlı olarak duvarların monotonluğu giderilmiştir. Taç kapıda eyvan kemerlerinde, sathi nişler içerisinde geometrik, bitkisel süslemeler ve yazı kuşaklarına yer verilmiştir. Motifler arasında palmet ve rumilere yer verilmiş olup bu süsleme terakota tekniğinde gerçekleştirilmiştir.

 

Kaynak

1. http://www.selcuklumirasi.com/architecture-detail/mustansiriye-medresesi

2. https://islamansiklopedisi.org.tr/mustansiriyye-medresesi