Ortadoğu’da Kaybolan Mirası Korumak için Akademik Destek Platformu

Üniversiteler, laboratuvarlar, kütüphaneler…

Geleceğin inşasında dünyanın umudu, birikimi, akademik mirası.

Savaş sadece binaları yıkmaz… Binlerce yıllık kütüphaneler, üniversitelere öncülük eden külliyeler, el yazması kitaplar, geleceğe taşınması gereken emanetler… Yarım kalan bilimsel çalışmalar…

Kaygımız sadece maddi değil…. İnsan hayatının değerine paha biçilemez. Uluslararası toplum olarak; önyargı, ötekileştirme ve ayrımcılıkların olmadığı daha yaşanabilir bir dünya için barışa, dostluğa, karşılıklı anlayış ve kardeşlik en fazla ihtiyaç duyduğumuz zamanlar yaşıyoruz.

 Ortadoğu’da, yıllardır, çeşitli ülkelerde süregelen çatışmalar ve savaşlar, sadece binaları değil akademik mirası da yok ediyor.

Kaybolan sadece Ortadoğu’nun değil, insanlığın mirasıdır. Ortadoğu’nun bilim hayatını, bilim insanlarına ve öğrencilere destek vererek ayakta tutmak, hem insanlığın ortak geleceğine hem de yıkılan coğrafyaların ileride yeniden inşasına kaynaklık edecektir.

Bugün yerlerinden edilmiş, birçok ülkelerden yüzlerce mülteci öğretim üyesi ve araştırmacı Türk Üniversitelerinde çalışıyor, 20.000’in üzerinde üniversite öğrencisi eğitim hayatına Türkiye’de devam ediyor. Yerlerinden edilmiş öğrenciler Türk Üniversitelerinde geleceğe dair hayallerini inşa ediyor. Türkiye onlara umut oluyor. Bilimsel çalışmalar kaldığı yerden devam ediyor…

Medeniyetlerin beşiği olan Ortadoğu’nun Dünyanın akademik mirasındaki yerinin FARKINDAYIM

Yüzlerce yıllık bilim merkezlerinin ve kütüphanelerin yıkılmasının, kitapların yok edilmesinin KARŞISINDAYIM

Akademik miras yeniden yeşersin, hayat bulsun ve yaşasın…. Hadi Dünya sen de, hep birlikte… Çünkü Dünya hepimizin…

Prof. Dr. Mahmut Ak

Prof. Dr. Mahmut Ak

İstanbul Üniversitesi - Rektör
Prof. Dr. Mehmed Özkan

Prof. Dr. Mehmed Özkan

Boğaziçi Üniversitesi - Rektör
Prof. Dr. Mustafa Çalış

Prof. Dr. Mustafa Çalış

Erciyes Üniversitesi - Rektör
Prof. Dr. İbrahim Uslan

Prof. Dr. İbrahim Uslan

Gazi Üniversitesi - Rektör
Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan

Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan

Gebze Teknik Üniversitesi - Rektör
Prof. Dr. Haluk Özen

Prof. Dr. Haluk Özen

Hacettepe Üniversitesi - Rektör
Prof. Dr. Mehmet Karaca

Prof. Dr. Mehmet Karaca

İstanbul Teknik Üniversitesi - Rektör
Prof. Dr.  Mustafa Güden

Prof. Dr. Mustafa Güden

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Rektör
Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök

Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök

Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Rektör
Prof. Dr. Umran İnan

Prof. Dr. Umran İnan

Koç Üniversitesi - Rektör
Prof. Dr. Zehra Sayers

Prof. Dr. Zehra Sayers

Sabancı Üniversitesi - Rektör
Prof. Dr. Abdullah Atalar

Prof. Dr. Abdullah Atalar

İ. D. Bilkent Üniversitesi - Rektör
Prof. Dr. Erkan İbiş

Prof. Dr. Erkan İbiş

Ankara Üniversitesi - Rektör
Prof. Dr.  Mehmet İsmail Safa Kapıcıoğlu

Prof. Dr. Mehmet İsmail Safa Kapıcıoğlu

YÖK Başkan Vekili
Prof. Dr. Hasan Mandal

Prof. Dr. Hasan Mandal

TÜBİTAK Başkanı
Prof. Dr. Ömer Açıkgöz

Prof. Dr. Ömer Açıkgöz

YÖK - Yürütme Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Halis AYGÜN

Prof. Dr. Halis AYGÜN

ÖSYM Başkanı
Prof. Dr. Refik POLAT

Prof. Dr. Refik POLAT

Karabük Üniversitesi Rektörü
Profesör Parla ASTARCI

Profesör Parla ASTARCI

Cliniques Universitaires Saint-Luc
Rektör  Mehmet Cemali Dinçer

Rektör Mehmet Cemali Dinçer

Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan

Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan

YÖK - Yürütme Kurulu Üyesi
Prof. Dr. İlber Ortaylı

Prof. Dr. İlber Ortaylı

MEF Üniversitesi, Akademisyen
Prof. Dr. Fuat Keyman

Prof. Dr. Fuat Keyman

Sabancı Üniversitesi
Prof. Dr. Nihat Berker

Prof. Dr. Nihat Berker

Kadir Has Üniversitesi

PROJEYE DESTEK OL

Birkaç saniyede projeye destek olabilirsiniz

DESTEK OL
Dr. Abdrasul İsakov
Öğr. Gör. Abdulkadir Taşdelen
Yükseköğretim Kurulu
Prof. Dr. Abdullah ALĞIN
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Dr. Öğr. Ü. Abdullah Demir
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi / İslami İlimler Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet Yaşar ÖZBAN
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Dr. Akın Ünal
Erciyes Üniversitesi
Doç. Dr. Ali Çağlar ÇAKMAK
Bursa Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Ali GÜNEŞ
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Araştırma Görevlisi Aysel Korkmaz
Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu
İstanbul Üniversitesi
Res. Asst. B. Bilgili
Bingöl Üniversitesi
Öğr. Gör. Bekir KARACABEY
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN
T.C. Maltepe Üniversitesi
Belçika Diyanet Vakfı Genel Müdürü Beyazgül
Belçika Diyanet Vakfı
Doç. Dr. Bilge Kağan öZDEMİR
Anadolu Üniversitesi
Yüksek Lisans Öğrencisi Bilgehan Küçükşahin
Kırıkkale Üniversitesi
Prof. Dr. Cemal Bulut
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Doktora Öğrencisi Cihan Kocabaş
Marmara Üniversitesi
Arş. Gör. Çağatay Nacak
Gazi Üniversitesi
Ebru Durmaz
Marmara Üniversitesi OAE
Öğr. Gör. Ebubekir Işık
Karabük Üniversitesi
Ece Torunoğlu
Doktora adayı Elçin İstif İnci
İstanbul Universitesi
Dr. Öğretim Üyesi Emre Vadi Balcı
Uşak Üniversitesi
Prof. Dr. Engin Karadağ
Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Erhan Tenekecioğlu
SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi
Dr. Öğr. Üy. Fatih EREN
Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Öğr. Gör. Fatih Tığlı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
Fatma Tunç Yılmaz
Vaiz
Dr. Öğr. Üyesi FERHAT ATASOY
Karabük Üniversitesi
Araştırma Görevlisi Feyzullah Esad Şekkeli
Karabük Üniversitesi
Funda Koçyiğit
Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı
Güldane NACAK
Prof.Dr. Gülistan Erdal
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Doçent Gülsüm İclal Bayhan
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Gülsüm Özel
Yeditepe Üniversitesi
Öğrenci Güngör Atak
Yıldırım Beyazıt üniversitesi Diş hekimliği fakültesi
Doktara Ogrencisi H Nezaket Kayis
Royal Holloway University of London
Prof. Haluk Özen
Hacettepe Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hamdi Gökçe Zabunoğlu
Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Daire Başkanı Hamza MERAL
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Doç dr Hasan Ozcan
AYBU
Doç. Dr. Hasan Özcan
Karabük üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. Hatice Güler
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Hatice Sena Gürbüz
Prof. Dr. Hayati Develi
Istanbul University Faculty of Letters
Doç. Dr. Hülya Yüceer
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Araştırma Görevlisi İdris Kahraman
Karabük Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail AKYOL
ÖSYM Başkan Yardımcısı (Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. İsmail Ekmekci
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Prof.Dr. Kaan Şevki Kavak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Kurt Gaissert
Backbone Consulting, Germany
Prof. Dr. Mehmet Ali KIRMAN
Çukurova Üniversitesi
Dr Mehmet Ali TORUNOĞLU
Sağlık Bakanlığı
Prof. Dr. Mehmet Bulut
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran
Yükseköğretim Denetleme Kurulu
Prof.Dr Merdiye Şendir
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Memur Mesut Ege Demirtaş
Ankara Üniversitesi TÖMER Bursa Şubesi
Dr. Öğr. Üyesi Mohammad MAGHAMINIA
Gümüşhane üniversitesi
İşletme / Yüksek Lisans Öğrencisi Mohammed Aldawoodı
Ankara Üniversitesi
Öğrenci Muhammed Arif Doğan
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Muhammet
Marmara Üniversitesi
Öğr. Gör. Muhammet Akif ATAMAN
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
Öğretim Görevlisi Muhammet ÇAKMAK
Karabük Üniversitesi
Öğretim Görevlisi Muhammet Esat Bolat
Uşak Üniversitesi
Doç. Dr. Muharrem EKŞİ
Kırklareli Üniversitesi Kamu Diplomasisi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Öğretim Görevlisi Murat Koca
Hakkari Üniversitesi
Prof. Dr. Musa Yıldız
Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Gökdağ
Karabük Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Koçancı
Akdeniz Üniversitesi
Öğr. Gör. Mürsel DOĞRUL
Yükseköğretim Kurulu
Docent Nazife Karadağ
Adıyaman Üniversitesi
Doç. Dr. Nevzat Özel
Ankara Üniversitesi
Nur İncetahtacı
Gaziantep üniversitesi
Doç. Dr. Ömer Korkut
Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Özgür BAYATA
TÜBİTAK
Dr. Özlem AYDOĞAN
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dr. Öğretim Üyesi PINAR AYYILDIZ
Ankara Medipol Üniversitesi
Rabia Kasal
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi
Serbest Rafet Baştürk
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Ramazan KAPLAN
Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı
Rida Anis
Hasan Kalyoncu University, Gaziantep, Turkey
SALAH HAJ ISMAIL
Ankara Yildirim Beyazit University
Dr. Öğr. Üyesi Samir Alabdullah
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Öğrenci Sena Nur Uyanık
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Sinan Marufoğlu
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Prof.Dr. Tuncer Asunakutlu
İzmir Bakırçay Üniversitesi
Vildan Çakıcı
Öğrenci
Prof. Dr. Zafer Öter
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Turizm Fakültesi
Zeynel Amaç
Kilis 7 Aralık Üniversitesi