Proje Hakkında

Dünyada farklı coğrafyalarda çatışma ve savaşlar nedeniyle akademik, tarihi ve kültürel miraslar yok olmaktadır. Akademik dünyada çalışmaları takdir edilen yüzlerce bilim insanı ülkelerini terk etmek zorunda kalmaktadır. Geçmişi asırlara dayanan üniversite kütüphanelerinin küle dönüşmüş kitaplarının fotoğrafları, her bir kitabın bir dünya olduğuna inanan bilim insanlarının zihnine kaydolan acı birer görüntü oldu. Yüzlerce araştırma projesi yarım kaldı, binlerce genç insanın hayallerini gerçek kılmak için başladıkları yükseköğrenimleri sekteye uğradı.

Azimle çalışmalarını sürdüren bilim insanlarını ve öğrencileri görmek, ileride Ortadoğu’da akademik mirasın korunabileceğine ve ülkelerine döndüklerinde bilim hayatını yeniden canlandırabileceklerine dair umudu arttırmaktadır.

Bu proje, ülkelerinde yaşanan savaş koşulları nedeniyle başka ülkelere gitmek zorunda kalan öğrencilerin ve bilim insanlarının, akademik hayatlarına devam edebilmek üzere hayallerine destek vermek ve seslerini duyurmak için hazırlandı. Savaşlar nedeniyle Ortadoğu’da yarım kalan akademik hayatları anlatmak, harap olan bilim merkezlerini göstermek, kalan mirasa dikkat çekmek, akademik mirası gelecek nesillere aktarmaktır.

Kaybolan sadece Ortadoğu’nun değil, insanlığın mirasıdır. Ortadoğu’nun bilim hayatını bilim insanlarına ve öğrencilere destek vererek ayakta tutmak hem insanlığın ortak geleceğine hem de yıkılan coğrafyaların yeniden inşasına kaynaklık edecektir.

 

Proje Tanıtım Filmi

 

Amaç ve Hedefler

Projenin amacı; Ortadoğu coğrafyasında savaşlar nedeniyle zarar gören ve geçmişi asırlara dayanan ilim ve bilim merkezlerine insanlığın dikkatini çekmek ve yarım kalan akademik hayatları görünür hale getirmek, akademik mirasın korunmasını ve bilimsel çalışmaların devam etmesinin bölgenin geleceği için önemini vurgulamak ve konuyla ilgili uluslararası farkındalığı arttırmaktır.

 

Projenin bu amaç doğrultusunda hedefleri şunlardır:

  • Ortadoğu’da savaş nedeniyle harap olan bazı bilim merkezlerini tanıtmak;
  • Sekteye uğrayan akademik hayatı, bilim insanlarının ve yükseköğretim öğrencilerinin yarım kalan çalışmalarını örnekleriyle göstermek;
  • Türkiye’nin bu mirasın korunmasındaki rolünü uluslararası platformlarda ortaya koymak ve uygulanabilecek yeni politikalar ve projelerin geliştirilmesine katkı sağlamak.

Projenin kapsamı;

  • Bölge olarak: Irak, Suriye, Kuveyt, Afganistan, Filistin ve Yemen başta olmak üzere Ortadoğu ve yakın çevresini;
  • Konu olarak: Bölgedeki bazı eskinin üniversitesi olan külliyeleri, bilim merkezleri ve kütüphaneleri, bilim insanlarını ve yükseköğretim öğrencilerini;
  • Zaman aralığı olarak: 1990 Körfez Savaşı’ndan günümüze kadar olan süreci;
  • Ulaşılmak istenen kitle olarak: Dünyada farklı ülkelerde yerleşik ve insanlığın kültürel ve akademik mirasına duyarlı olan insanlar, insan hakları kuruluşları, sivil toplum örgütleri, akademik örgütler, akademisyenler ve öğrencileri;

 kapsamaktadır.

 

Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar

TC Cumhurbaşkanlığı