24.10.2018 |

Halep

Anaokulları ve ilkokullar başta olmak üzere birçok harap olmuş eğitim merkezi vardır. Bazıları aşağıda listelenmiştir:

 • Al-Kefah School, severely damaged, February 10, 2015
 • Al-Nahda Ash-Shara'iya, moderately damaged, August 11, 2014
 • Al-Mamoun, moderately damaged, February 6, 2015
 • Al-Madrasa As-San'aiya Al-Khamisa, severely damaged, August 8, 2014
 • Al-Fardos, severely damaged, February 3, 2014
 • Ain Al-Jalut Elementary, destroyed, April 30, 2014
 • Sa'ad al-Ansari, moderately damaged, April 12, 2015
 • Al-Kamal School, moderately damaged, December 27, 2014
 • Andan School, severely damaged, December 16, 2014
 • Tawi School, destroyed, June 12, 2014
 • Darat Izza School, severely damaged, November 6, 2014