17.09.2018 |

Yunus Nebi Külliyesi ve Kütüphanesi - Musul

Yüzlerce yıllık Yunus Nebi külliyesinde önemli eserlerin bulunduğu kütüphaneler ve aynı zamanda dersliklerin bulunduğu medrese yer almaktaydı. Külliye döneminin önemli ilim merkezlerinden biriydi. Yerleşke Musul'da yer alan önemli Selçuklu dönemi eserlerindendir. Yapım yılları 1108-1113 olarak kabul edilmeltedir. Musul'da eski Ninova'da Asur tapınağı (Yunus Manasbn) üzerine yapılmıştır. 12. y.y.'ın başlarında Selçuklu emirlerinden birisi tarafından bir mescid ile ribat ilave edilmiştir. Tuğtekin Ribatı Türbeye dönüştürülmüştür (1108-1113). Daha sonra yapılan ilavelerle külliye genişletilmiştir. Bugünkü külliye cami ve türbe, minare, tekke ve medrese hücreleri ve diğer yapılardan meydana gelmektedir.

DEAŞ 2014 yılında kenti ele geçirdikten sonra Nebi Yunus Külliyesi ve çevresinde yer alan tarihi mekanları ağır tahribata uğratmıştı. 2017 yılı Ocak aynında Külliye DAEŞ'ten kurtarılmıştır.

 

Kaynaklar

1. Bütük Selçuklu Mirası.Konya, Selçuklu Bekediyesi 2014. http://www.selcuklumirasi.com/architecture-detail/nebi-yunus-kulliyesi

2. Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Musul. Ankara, ORSAM, 1992.http://orsam.org.tr//d_hbanaliz/a_yayinlar_kitap_5tr.pdf

3. https://anadoluimages.com/p/11444540

4. https://anadoluimages.com/p/11421927