25.09.2018 |

Halep Emevi Külliyesi ve Kütüphanesi - Halep

Halep Emevi Külliyesi ve Kütüphanesi kent merkezinde bulunur. Külliyede kıymetli edebi eserler ve dersliklerin bulunduğu medrese de yer alır. Yapının ilk inşası Emevi dönemine kadar gitmektedir. Ancak yapı zaman içinde birçok defa onarım geçirmiş ve bugünkü halini almıştır.

Halep ve çevresi 962 yılında Bizans İmparatoru il. Nikephoros'un saldırısına maruz kalmıştır. Bu saldırı sonucunda tahrip olan yapı, 965 yılında Seyfüddevle el-Hamadani tarafından onarılmıştır. 

Selçuklulardan sonra yapı Eyyubiler zamanında 1159' daki bir yangın sonrasında yapı büyük oranda yenilenmiştir. Bu yenileme çalışmaları sırasında sadece minare özgün olarak kalmıştır. 1260 da Moğolların Haleb'i işgali sırasında yapı yine tahrip olmuştur. Yapı Osmanlı döneminde de onarılmıştır. 

Külliye ve içerisindeki kütüphaneler, yazma eserler 2013 yılında Suriye'de devam eden iç çatışmalar sırasında hasar görmüş, yapıda yer alan minare de mevcut yönetimin askeri güçleri tarafından yıkılmıştır.

  

Kaynaklar

http://www.selcuklumirasi.com/architecture-detail/halep-ulu-camii#