1964 Eskişehir doğumlu olan, Prof. Dr. Mehmed Özkan, 1986 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Bölümünü onur derecesiyle tamamladıktan sonra, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını ABD’de,
Vanderbilt Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde sürdürdü. Akıllı Robotlar ve Robotik Cerrahi alanlarında
yüksek lisans (88) ve doktora (91) çalışmalarını tamamladı.
Vanderbilt Üniversitesi'ndeki yüksek lisans çalışmaları boyunca, Özkan araştırma görevliliğinin yanısıra ABD-NIH ve
Japon endüstrisine yönelik projelerde de görevler üstlendi. Aynı dönemde Vanderbilt Üniversitesi “Akıllı Robot
Laboratuvarı – Intelligent Robotics Laboratory” yöneticiliği görevini yerine getirdi. Doktora çalışmaları sırasında,
Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi (VUMC), Nörolojik Cerrahi Anabilim Dalında, stereotaktik ve robotik cerrahi
planlama sistemlerinin geliştirilmesinden sorumlu araştırma görevlisi olarak çalıştı. Doktora sonrası çalışmalarını
yapmak üzere, 1992 yılında Tokyo’ya geçen Özkan araştırmalarına Bridgestone, Japonya, Mekatronik Bölümü'nde
üst düzey araştırmacı olarak devam etti. Burada yapay sinir ağlarının robot kontrolü amacıyla kullanılmasının öncü
çalışmalarından birini gerçekleştirdi.
1995 yılında Boğaziçi Üniversitesine dönen Özkan, akademik çalışmalarına Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü
Biyomedikal Elektronik Anabilim Dalında devam etti. 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi Eğitimde Üstün Başarı
ödülü alan Prof. Özkan, Biyomedikal Mühendisliği alanında mezun olan 40’ın üzerinde yüksek lisans öğrencisinin ve
5 doktora öğrencisinin tez danışmanlığını yaptı. Yazarları arasında yer aldığı 84 akademik yayını 653 atıf aldı. Çok
sayıda araştırma projesinin yürütücülüğünü yapan Özkan, 20’den fazla sanayi projesinde hakemlik ve izleyicilik
görevleri almıştır.
2010 yılında, Biyomedikal Elektronik alanında kendi start-up şirketini kuran Özkan, bu kapsamda beş proje
tamamladı. Başlangıç projelerinden biri, Avrupa Komisyonu Horizon 2020, “EU Framework Program for Research
and Innovation 2014-2020, Seal of Excellence” sertifikası aldı.
2005-2012 yılları arasında TÜBİTAK-TEYDEB-ELOTEG Yürütme Komitesi üyesi olan Özkan, 2012-2015 yılları
arasında TÜBİTAK TEYDEB-TEMEG yürütme kurulu üyeliği yaptı. 2012-15 arası Avrupa Komisyonu FP7 ve
H2020 programları kapsamında Robotik alanında proje değerlendirme komisyonlarında görev aldı. 2015-16’da KÜSİ
İstanbul Çalışma Gurubu temsilcisi, 2012-2016 Türk Patent Enstitüsü Marmara Bölge Koordinatörü görevlerini
yürüten Özkan, 2017 yılında TÜBA üyesi oldu.
1995 ile 2016 arasında Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsünde Müdür Yardımcılığı; 2012-16
Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji ve İnovasyondan sorumlu Rektör Danışmanlığı, 2016 Boğaziçi Üniversitesi Rektör
Yardımcılığı yapan Özkan, 2016’dan bu yana Boğaziçi Üniversitesi Rektörü olarak akademik görevine devam
etmektedir. Rektörlük göreviyle ilişkili olarak Boğaziçi Üniversitesi Vakfı, BÜ-TTO A.Ş, BÜN Teknopark ve
Dudullu OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanıdır.