1960 Çorlu – Tekirdağ doğumlu olan Prof. Dr. Kök, ilkokulu International School of Prague (Çek Cumhuriyeti) da tamamladı. Ankara Atatürk Lisesi mezunu olan Kök, 1983 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Doktorasını 1990 yılında ODTÜ’de tamamlayan Dr. Kök doktora sonrası çalışmalarını 1993-94 yılları arasında Fransa’da CNRS ve ELF araştırma merkezinde gerçekleştirdi. 1995 - 2000 yılları arasında davetli araştırmacı olarak her yıl 3’er ay İngiltere, Almanya ve Macaristan’da araştırmalarda bulundu.
Dr. Kök; 2001 - 2006 yılları arasında TÜBİTAK’ta Başkan Danışmanı olarak Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı kapsamında Enerji – Ulaşım ve Çevre alanlarının Ulusal İrtibat Noktası ve Brüksel’de Program Komite Üyesi olarak görev yaptı. 2004-2006 yıları arasında TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grup Yürütme Komitesi Sekreteri olarak da görev yapan Dr. Kök Ekim 2006’da ODTÜ’ye geri döndü. Dr. Kök, Aralık 2014 – Mayıs 2015 tarihleri arasında davetli araştırmacı olarak Fransa CNRS – ICARE laboratuvarlarında araştırmalarda bulundu.
TÜBİTAK Teşvik Ödülü sahibi olan Dr. Kök, 2007 ve 2008 yıllarında Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı ve Prof. Dr. Mustafa Parlar Vakfı Bilim Ödülleri’ni aldı. 20’den fazla Üstün Başarı ödülü sahibi olan Dr. Kök, 2008 yılında ise Lider Bilim İnsanı ve Mühendisi Ödülünü (OIC) aldı.
Uluslararası indeksli dergilerde (SCI) yayımlanmış 192 makalesi olan Dr. Kök’ün uluslararası kongrelerde ise 73 bildirisi vardır. Enerji ve çevre alanlarında 4 Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve projesinde yürütücü olan Dr. Kök, 6 Uluslararası ve 15 TÜBİTAK projesinde ise yürütücü ve/veya araştırmacı olarak görev yapmıştır. Dr. Kök 36 Y. Lisans ve 9 Doktora tezi yönetmiştir. Bilim ve Teknik dergisi tarafından 2015 yılında yapılan bir araştırmada yurtiçi ve yurtdışı en başarılı 358 bilim insanımız listesinde 160-170 aralığında yer almıştır. Uluslararası indekslerdeki yayınlarına 4000’den fazla atıf alan Dr. Kök’ün h-indeksi 37 olup i-indeksi ise 101’dir.
Mayıs 2015’te Petrol ve Doğal Gaz Müh. Bölüm Başkanı olan Dr. Kök; Kasım 2015’te Mühendislik Fakültesi Dekanı seçildi. Dr. Kök, Temmuz 2016’da ise ODTÜ Rektörü olarak atandı.


Prof. Kök, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyesidir.