Abdullah Atalar 1954’te Gaziantep’te doğdu. 1974 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Elektrik Mühendisliği Bölümünden lisans, 1976 ve 1978’ de A.B.D.’de Stanford Üniversitesi
Elektrik Mühendisliği Bölümünden Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini aldı. Daha sonra
bir yıl süreyle Stanford Üniversitesinde akustik mikroskop üzerine Doktora üstü çalışmalar
yaptı. 1979’da Hewlett Packard firması araştırma laboratuvarında fotoakustik üzerinde
araştırmacı olarak çalıştı. 1980’de Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Yardımcı Doçent olarak
göreve başladı. 1980’de Türkiyedeki ilk mikroişlemci dersini verdi. 1982 yılında bir yıl
süreyle Almanya’daki Ernst Leitz Wetzlar firmasında çalışarak ilk ticari akustik mikroskobu
geliştirme projesini yönetti. 1986’da yeni kurulan Bilkent Üniversitesi Elektrik – Elektronik
Mühendisliği Bölümünde Bölüm Başkanı ve Doçent olarak görev aldı. Burada UNIX iş
istasyonları ile bir tasarım laboratuvarı kurarak 1987’de ilk Türk CMOS tüm devre tasarımını
yaptırdı. 1990 yılında Profesörlüğe yükseltildi. NATO Destekli bir proje ile 1992 yılında
mikrodalga frekanslarında çalışan ilk Türk GaAs MMIC entegre devrelerini yaptırdı. 1996
yılında Stanford Üniversitesinde Misafir Profesör olarak çalıştı. TUBİTAK’ ın 1982 Teşvik,
1994 Bilim ödülünü aldı ve 1997’de Türkiye Bilimler Akademisinin de asil üyeliğine seçildi.
2007 yılında IEEE’nin Fellow derecesine yükseltildi. 15 uluslararası ve ulusal patenti, 92
bilimsel makalesi, 114 uluslararası konferans bildirisi bulunmaktadır. Başkaları tarafından
makalelerine yapılan atıflar 5000’in üzerindedir. ASELSAN, Teletaş, Hitachi gibi firmalarla
araştırma projeleri yürütmüştür. Halen Bilkent Üniversitesi Rektörüdür. Mikrodalga
elektronik, mikromekanik teknolojisi ile üretilen çevirgeç ve sensörler konularında
çalışmalarını sürdürmektedir.