11.06.2019

Londra Paneli

"ORTADOĞU'DA AKADEMİK MİRASI KORUMA PROJESİ"NİN ALTINCI PANELİ LONDRA'DA DÜZENLENDİ

11 Haziran 2019 / Londra

 

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, YÖK tarafından yürütülen “Ortadoğu'da Akademik Mirası Koruma Projesi" kapsamında gerçekleştirilen uluslararası panellerin altıncısı Londra'da gerçekleştirildi.

Panele, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. M. Verşan Kök, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan ve SOAS University of London'dan Dr.İdil Osman konuşmacı olarak katıldı.

Yunus Emre Enstitüsü'nün ev sahipliğinde, farklı üniversitelerden İngiliz akademisyenlerin ve STK'ların katılımıyla gerçekleşen panel yoğun ilgi gördü.

Türkiye “eğitimle entegrasyonda" örnek ülke oldu

Panelde Suriye'de yaşanan insanlık dramına karşı Türkiye'nin ilk günlerden itibaren yanıt verdiği belirtildi. Türkiye sığınmacı ve geçici koruma altında olan çocuk ve gençlerin eğitimine ara vermemesi için aldığı önlemlerle dünyadaki diğer ülkelere örnek olduğunun altı çizildi.

Panelde konuşan YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, alanında çok kıymetli çalışmaları olan ancak sığınmacı veya geçici koruma altında olan akademisyenlerin de çeşitli üniversitelerimizde akademik çalışmalarına devam etmekte olduklarını belirtti. Türkiye'de ilahiyattan sinema ve televizyona kadar farklı programlarda binlerce Suriyeli öğrencinin eğitim almakta olduğunu söyleyen Tufan, mevzuat düzenlemeleri ve alınan kararlarla Türkiye'nin deneyimlerinin mültecilerin eğitime entegrasyonu hususunda dünyaya örnek olduğunun altını çizdi.

Suriye'de kayıp nesiller oluşmasın istiyoruz

Türkiye'de eğitim gören öğrencilerin ve araştırmalarına devam eden akademisyenlerin ileride ülkelerindeki akademik hayatın yeniden inşasında rol alacakları ve bu bölgelerde kayıp nesillerin oluşmaması için gereken önlemlerin alınması gerektiğinin altı çizildi. Proje ile bölgenin ileride yeniden inşası için gerekli insan kaynağının sağlanması hedefleniyor.

Türkiye'deki mültecilerin yükseköğretime erişim oranı dünyadan 5 kat fazla

Panelde, Türkiye'de mültecilerin yükseköğretime erişim oranının dünyadan 5 kat fazla olduğu (Dünya ülkelerindeki oran %1, Türkiye'de %5),  ancak mültecilerin eğitime entegrasyonunda uluslararası kamuoyunun farkındalığının beklenenin altında olduğu belirtildi. ​

YÖK Heyeti Türk öğrencilerle de buluştu

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ile de bir araya gelen YÖK Heyeti ayrıca İngiltere'de öğrenim gören Türk Öğrencilerle de buluştu.

Proje kapsamında farklı ülkelerde paneller gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen “Ortadoğu'da Akademik Mirası Koruma Projesi" kapsamında New York, Berlin, Brüksel, Washinton DC ve Pakistan'da olmak üzere beş ayrı uluslararası panel gerçekleştirilmişti.​

Projeye TRT, Anadolu Ajansı ve THY'de destek veriyor. TRT ve YÖK ile birlikte hazırlanan videolara ve görsellere www.akademikmiras.org  adresinden erişmek ve Destek Platformu bölümünden bir tıkla destek olmak mümkün.